Restif de la Bretonne: Revolutionens nätter – en samtida ögonvittnesskildring från Paris 1789–1793

Recensionsklipp

”Restif är berömd för sin lögnaktighet i självbiografin. Kanske skarvar han lite här också. Men det är ett ovedersägligt faktum att de märkliga ögonblicksbilderna i den aktuella volymen är publicerade 1790 och 1794. Ingen har ännu facit till historien. Inget har ändrats i efterhand. Den anpasslige Restif håller hela tiden med den för tillfället starkaste och har ofta fel i sina förmodanden om vad som är på gång. Just det bevisar äktheten.
Han begriper lika lite av vad som verkligen händer som alla verkliga ögonvittnen. Men han ser.
Det är lysande journalistik. En historisk frisk källa som är förbluffande lite utnyttjad i läroböcker och dylikt. Den fasansfulla skildringen av Bastiljens stormning den 14 juli 1789 ligger långt från den traditionella historieskrivningen. Restif har ännu den chockerade småborgarens perspektiv, och den blodtörstiga pöbeln bär runt avskurna huvuden och utskurna inälvor. /…/
Ett måste för historieläraren, mediedebattören och den vanlige, blodtörstige läsaren.”
Göran Hägg i Aftonbladet 14/8 1999

”Här får vi möta den Restif som bryter upp från sitt arbete i tryckeriet så snart han hör att något dramatiskt håller på att ske och som natt efter natt genomkorsar Paris och skriver ner sina iakttagelser. Hans observationer ger ögonblicksbilder av oskattbart värde. Vissa passager av hans prosa skulle med en anakronistisk term kunna kallas hårdkokt, nästan hemingwaysk. Men i tidens anda avbryts de naturligtvis också av passionerade känsloyttringar. Det har tidigare konstaterats att Restif inte är någon pålitlig historisk källa och att allt han rapporterar inte är förstahandsuppgifter. Men han har fångat stämningarna under revolutionen på ett sätt som knappast har någon motsvarighet. /…/
Han ger en rättvisande bild av stämningar och attityder ur ett perspektiv som är alltför lite representerat i historien, ett underifrånperspektiv där inga detaljer är för små och inga miljöer för simpla för att bevaras till eftervärlden. Han är utan tvekan en av de stora reportrarna.”
Lennart Lundmark i Svenska Dagbladet 27/9 1999

”1788–94 lät Restif (i åtta band) ge ut sina dagböcker som behandlade de just passerade åren. Dessa Les Nuits de Paris (Paris nätter) är en guldgruva för var och en som intresserar sig för den franska revolutionens historia. När Hägglunds Förlag nu vågat sig på att ge ut ett urval ur dessa dagböcker kan initiativet bara hälsas med tillfredsställelse. /…/ Boken Revolutionens nätter ger mersmak. Att denna utmärkta klassikerutgåva följs av flera är en nåd att stilla bedja om.”
Carl Johan Gardell i Upsala Nya Tidning 11/4 2000

Tillbaka