Restif de la Bretonne: Revolutionens nätter – en samtida ögonvittnesskildring från Paris 1789–1793

Översättning och noter av Margareta Zetterström
Urval och inledning av Jan Myrdal
Hägglunds förlag 1999
ISBN: 91-7123-065-3

Restif de la Bretonne (1734-1806) var rännstenarnas Rousseau eller en pigornas Voltaire, pornograf; som yrkesskribent skrev han ögonblicksbilder från franska revolutionen, en modern new journalism, fast nästan tvåhundra år tidigare än de nya journalisterna i USA.
Författaren var en flanör som företrädesvis om nätterna vandrade runt på gatorna i Paris, pratade med folk och iakttog vad som hände. Därefter gick han hem till sin enkla kammare och skrev ned vad han sett och hört.
"Restif de la Bretonne skrev uttryckligen om denna omvälvning för att det han skrev skulle läsas av oss, de långt senare födda. Han skrev medvetet för oss som lever nu när 'hela Europa antagit en ny styrelseform' efter den revolution han skildrar; vi senfödda vilka känner till 'de fruktansvärda konvulsioner som detta Europa fått utstå' dessa tvåhundra år. Konvulsioner dem han i skrivandet mitt inne i dået förutsåg." (Jan Myrdal i bokens förord)

Läs recensioner...

Revolutionens nätter