Erik Blomberg — en kämpande intellektuell

Gidlunds 1977
ISBN: 91-7021-182-5

Erik Blomberg (1894-1965) var en omstridd skribent. Vissa delar av hans författarskap lovprisades medan andra kritiserades hårt. I en minnesartikel vid Blombergs död skriver Olof Lagercrantz: ”Poeten Blomberg fick vackra rosor. Konstskriftställaren hyllades med ovationer. Politikern togs i upptuktelse. Något försök med trefalden Blomberg gjordes ej.”

Jag tecknar i min biografi helhetsbilden av en av våra mest lysande och klarsynta författare. Jag tar fasta på just trefalden: samhällskritikern, kulturkritikern och poeten Erik Blomberg. Utifrån ett mycket stort material visar jag att delarna i hans författarskap verkligen hänger ihop, att där finns ett samband.

Läs recensioner...

Erik Blomberg - en kämpande intellektuell