Erik Blomberg — en kämpande intellektuell

Recensionsklipp

”Utifrån ett stort material och med berömvärd konsekvens visar Zetterström hur Blombergs tre bitar hänger ihop, hur den ena verksamheten kompletterar den andra. Vad hon skildrar är alltså Blomberg som en helhet: i praktiken Blomberg som socialistisk samhällskritiker. /…/ Det är ett vackert och effektivt äreminne.”
Curt Bladh i Sundsvalls Tidning 11/10 1977

”Kanske är det som konsekvent och självständigt marxistisk kulturkritiker hans insatser är mest spännande. /…/ Margareta Zetterström har skrivit en bra och redig bok om ett författarskap som utgör ett av de viktigaste och mest imponerande under 1900-talet. /…/ Tillsammans med de förhandsaviserade antologierna med Blombergs egna texter torde denna bok kunna utgöra ett viktigt verktyg för studium av den glömde men nödvändige Erik Blomberg. Tystnaden är bruten.”
Björn Linnell i Göteborgs-Posten 14/10 1977

”Zetterström lyckas förvandla Blombergs verk till dött pappersprassel och hans personlighet till en anonym artikelmaskin. Inte en enda mer djupgående problemlinje och komplikation lyckas hon upptäcka.”
Kurt Aspelin i Aftonbladet 17/10 1977

”Odelat imponerande är poeten–kritikern i sitt mod att ta ställning. Hans rakryggade hållning kan inte bestridas ens av den som ser eller såg annorlunda. Något av denna klarhet och konsekvens går igen hos Margareta Zetterström. Det betyder inte att man kan dela varje utslag av den. I sin i och för sig vällovliga strävan att återskänka enheten i Blombergs verk kommer hon att ägna betydligt flera sidor åt hans politiska, kulturpolitiska och estetiska ställningstaganden än åt lyriken.”
Per Rydén i Sydsvenska Dagbladet 23/11 1977

”Nu ger hennes bok, kan man säga, en motbild till den borgerliga litteraturhistorieskrivning som i allmänhet sökt bortförklara eller camouflera Blombergs radikala politiska engagemang. Trots den lite slagordsmässiga förenkligen och det polemiska, fullt fältmässiga trumpetsmattret har det blivit en ganska läsvärd bok genom sin dokumenterande, materialuppsökande inriktning.”
Ingemar Algulin i Dagens Nyheter 2/12 1977

”Till de många och stora förtjänsterna i hennes bok hör dess koncentration på kritikern Blomberg, även om en lyrikvän kanske beklagar att hon inte har ägnat hans dikter mer ingående analyser. När hon talar om dem har hon emellertid också en förtjänst: hon strävar efter att avpsykologisera dem. Hon lyckas för flera viktiga dikter övertygande visa att vad som för den samtida kritiken, eller i varje fall för dess tongivande majoritet, framstod som dikter om förstumning, om en personlig kris, i själva verket handlar om diktarens allmänna sociala villkor.”
Lars Gustafsson i Expressen 4/1 1978

Tillbaka