Släck inte ljuset!

Jan-Ewert Strömbäck, red.
Tidens förlag 1994
ISBN: 91-550-4177-9

Denna antologi har tillkommit genom bidrag från ett antal personer, som vill föra fram sina synpunkter i en angelägen debatt om arbetarrörelsens kultursyn i framtiden.

Av LO-förbundens medlemmar står idag sju av tio utanför samhällets kultursatsningar. Det är en utmaning att nå dessa sju, och det handlar om demokrati och yttrandefrihet i verklig mening.

Margareta Zetterströms bidrag heter "En fordran på verklighet". Övriga medverkande är PO Söderberg, Håkan Boström, Inger Ärlemalm, Sven Nelander, Bengt Göransson, Johannes Ekman, Nalin Baksi, Mona Hillman-Pinheiro, Jan-Ewert Strömbäck, Eva-Lena Neiman, Torsten Jurell och Leif Salmén.

Släck inte ljuset!