Med alla till buds stående medel...

Ingemar Folke och Lars Hansson, red.
Prisma 1987
ISBN: 91-518-2110-9

Sveriges neutralitetspolitik blir inte trovärdig om vi inte med kraft visar att vi vill och kan möta ubåtshotet. Det är viktigt att informationen och diskussionen i dessa frågor stimuleras och intensifieras. Därför har denna bok kommit till.

Margareta Zetterströms bidrag heter "De intellektuellas ansvar". Övriga medverkande är Lars Hansson, Hans von Hofsten, Bengt O'Konor, Wilhelm Agrell, Gustaf Petrén, Sven O Andersson, Rolf Andersson, Ingemar Folke, Tom Necander, Lars Gustafsson och Anders Ehnmark.

Med alla till buds stående medel...