Kritik av kritik

Bengt-Olov Linder, red.
Carlssons 1989
ISBN: 91-7798-283-5

Kritik av kritik är en frän, partisk och viktig genomgång av våra stora massmedias kulturbevakning. Vilka böcker recenseras, vilka författare är betydelsefulla? Vem är kritikern? Vad är uppdraget?

Margareta Zetterströms bidrag heter "Utan kontakt med livet". Övriga medverkande är Lars-Åke Augustsson, Maria Bergom-Larsson, Håkan Boström, Anders Ehnmark, Sören Fallberg, Jan Fogelbäck, Nils Granberg, Britt Hultén, Hans Lagerberg, Jan Myrdal, Susanna Roxman, Hans O. Sjöström och Karl Vennberg.

Kritik av kritik