Erik Blomberg: Konst och kritik

och andra artiklar om bildkonst

Urval och efterord av Margareta Zetterström
PAN/Norstedts 1977
ISBN: 91-1-771171-1

Erik Blomberg gjorde en betydande insats som konstkritiker, och i denna volym har jag samlat ett urval ur hans konstkritiska produktion från åren 1926—1958.

Vid sidan av sina stora böcker om Ernst Josephsons konst skrev Blomberg många kritiska analyser av svenska och utländska målare, både samtida och äldre. I sin konstkritik visar han stor respekt för hantverkskunnandet och för de konstnärliga traditionerna. Många av dessa artiklar har aktualitet än idag.

Konst och kritik