Jag hatar de likgiltiga. Kritik och essäistik 1976 — 1988

Kulturfront 1988
ISBN: 91-86778-12-9

Jag hatar de likgiltiga innehåller ett representativt urval av artiklar och essäer från 1976 till 1988. Några av de ämnen som jag här diskuterar är realismen i litteraturen, frågan om en folkets kultur, samtidens onödighet, nationens frihet, de intellektuellas uppgift i klassamhället. Några av de författare som jag analyserar är Strindberg, Nordahl Grieg, Elin Wägner, Sartre, Lars Gustafsson, Selma Lagerlöf, Paul Nizan, Sven Delblanc, Eyvind Johnson, Simone de Beauvoir, Jan Myrdal, Lars Ahlin...

Litteratur och politik hänger samman och den som ännu andas tar ställning. Eller som Antonio Gramsci formulerade det: "Jag hatar de likgiltiga".

Läs recensioner

Jag hatar de likgiltiga