Erik Blomberg: Hur är kriget möjligt?

och andra politiska artiklar

Urval och förord av Margareta Zetterström
Kulturfront 1979
ISBN: 91-85166-15-4

Boken presenterar Erik Blomberg som politisk skribent och samhällskritiker; i kamp för demokratin och freden, mot fascismen och imperialismen. Det är en bok som är nödvändig för förståelsen av Erik Blombergs stora författarskap. Än mer: den är nödvändig för förståelsen av vår egen tid.

Ämnen som tas upp är bl a. första världskriget, skotten i Ådalen, fascismens och nazismens framväxt, andra världskriget samt kalla kriget.

Hur är kriget möjligt?