Erik Blomberg: Folket och litteraturen

och andra artiklar om litteratur

Urval och efterord av Margareta Zetterström
PAN/Norstedts 1977
ISBN: 91-1-771161-4

Erik Blomberg var inte bara en betydande poet, konsthistoriker och lyriktolkare. Han gjorde också en omfattande insats som litteratur- och konstkritiker.

Erik Blomberg försökte förstå diktverken utifrån de konstnärliga traditionernas villkor, men också utifrån en alltmera inträngande analys av samhällets situation.

Folket och litteraturen spänner över åren 1924—1961. Här behandlar Blomberg både klassiker som Gustaf Fröding, Selma Lagerlöf och Verner von Heidenstam, samt nyare författare som Gunnar Ekelöf, Moa Martinson och Nils Ferlin.

Folket och litteraturen